Kriz Anlarını
Fırsata Çeviririz


Neler Yaparız

Markanıza
Değer Katarız


Bizi Tercih Edenler
parallax background

Hedef Kitlenize En Doğru Dijital Mecralardan Ulaşın

parallax background

HAYATIMIZIN HER ANI DİJİTAL

DİJİTAL PAZARLAMA

Dijital pazarlama TV, radyo, dergi gibi geleneksel medyadan uzak yöntemlerle, markanızı ve işinizi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. Dijital Pazarlama, temelde 4 adımdan oluşuyor: Elde et (Acquire), Kazan (Convert), Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) ve Sahip Çık, Büyüt (Retain&Grow).

LOGO & KURUMSAL KİMLİK

Logo, kurumsal kimliğinizin temelidir. Marka değeri olan ürünlerin veya hizmetlerin üzerinde mutlaka olması gereken logo, şirketinizin dışarıya yönelik imajını yansıtacak en önemli kurgu unsurlarından birisidir. Kurumsal Kimlik kavramı, görsel-işitsel iletişim başta olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır.

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Sosyal medya yönetimi; sosyal medya sayfalarının ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanılması gerektiğini, bu sürecin ne şekilde işlemesini gerektiğini, kriz anında nasıl bir yöntem izlenebileceğini ve imaj yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini gösteren durumlar bütünüdür.

MARKANIZ
HAK ETTİĞİ ÖLÇÜDE TANINIYOR MU?


MARKA
YÖNETİMİ

Markaya Değer Katmak Markayı Rakiplerinden Sıyırmak Farkındalık Sağlamak Toplumda Markanın 'Olumlu Algısını’ Pekiştirmek Tercih Edilmeyi Kolaylaştırmak Sadık Müşteri Kitlesi Oluşturmak

MARKA
KONUMLANDIRMA

Marka konumlandırma; kısaca ifade etmek gerekirse, markanın rakiplerinden ayırt edilebilmesi için reklam ve pazarlama yoluyla hedef tüketicinin zihninde markayla ilgili özel bir yer oluşturulması faaliyetidir. Markanın sunduğu yararlar içinde onu rakiplerine karşı üstün kılacak, hedef tüketici için anlamlı olan vurgulanır, pazarlama ve reklam yoluyla markaya artı değerler katılır.